kəmcürət

kəmcürət
sif. <fars. kəm və ər. cürət> Az cürətli (cəsarətli), cürətsiz, cəsarətsiz, qorxaq. – Gözəlin bəzisi bədniyyət olur; Qədrbilməz olur, bihürmət olur; O ki bir parası kəmcürət olur; Çətin ələ düşər dilavər gözəl. Q. Z.. . . Bizim tüccarlar mərhum Mirzə Fətəlinin Hacı Qarası kimi aciz, qorxaq və kəmcürət olur(lar). . F. K.. // İs. mənasında. Cürətli şəhər alar; Kəmcürət küncdə qalar. (Ata. sözü). <Seyid:> Pah, oğlan, bəs sən belə kəmcürətmişsən? Mən səni belə bilmirdim. . . E. Sultanov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • MCUR — Maison des civilisations et de l unité réunionnaise Maison des civilisations et de l unité réunionnaise Informations géographiques Coordonnées Pays  France …   Wikipédia en Français

  • kəmcürətlilik — is. Cürət, cəsarət azlığı; cürətsizlik, cəsarətsizlik, qorxaqlıq. Burada kəmcürətliliyimiz aşkara çıxır. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmcur — (Oğuz) həmkar, yoldaş …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kəmcür’ət — f. və ə. cürəti olmayan; cəsarətsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise — Informations géographiques Pays Ville …   Wikipédia en Français

  • Françoise Vergès — Pour les articles homonymes, voir Vergès. Famille Vergès     Raymond Vergès 1882 – 19 …   Wikipédia en Français

  • Maison des civilisations et de l'unite reunionnaise — Maison des civilisations et de l unité réunionnaise Maison des civilisations et de l unité réunionnaise Informations géographiques Coordonnées Pays  France …   Wikipédia en Français

  • Adam Kokesh — Infobox Military Person name= Adam Charles Kokesh born= died= placeofbirth= New Mexico placeofdeath= caption= Adam Kokesh in Fallujah nickname= allegiance= United States of America branch= United States Marine Corps serviceyears= 1999–2007 rank=… …   Wikipedia

  • 2010 dans la France d'outre-mer — 2008 dans la France d outre mer 2009 dans la France d outre mer 2010 dans la France d outre mer 2011 dans la France d outre mer 2012 dans la France d outre mer 2008 en France 2009 en France 2010 en France 2011 en France 2012 en France… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”